La Mirada

St. Paul of the Cross Catholic Church  –   La Mirada

Mass Schedule

Weekday Mass          :   8:30am

Weekend Masses

Saturday Mass

 • Vigil Mass                      :   5:30pm (English)

Sunday Masses

 •                                                7:30am   (English)
 •                                                9:00am   (English)
 •                                                10:45am  (English)
 •                                                12:30Noon  (Spanish)

Holy Days of Obligations

8:30am   (English)              /    7:00pm   (Bilingual)

Website :  St. Paul of the Cross Catholic Church


Beatitude of our Lord Catholic Church

Mass Schedule

Weekday Masses

Mondays thru Fridays     :   8:30am

Weekend Masses

Saturday Mass

 • Confessions                              4:00pm  to   4:45pm  (Sacrament of Reconciliation)
 • Vigil mass                                   5:30pm

Sundays Masses

8:00am    /    10:00am    /   12:00Noon

Website :   Beatitude of Our Lord Catholic Church


Saint Bruno’s Catholic Church

Mass Schedule

Weekday Masses

Monday  /  Wednesday   /  Friday    :   6:30am

Tuesday   /  Thursday                           :   8:00am

Weekend Masses

Saturday Masses

 •                                                   :   8:00am    and    5:30pm
 • Confessions                       :   9:00 to 10:00am    /    4:00pm to 5:00pm

Sunday Masses

 •                                                    :  7:30am   /   9:00am   /   10:30am
 •                                                    :  12:00Noon   /   5:30pm

Website :  St. Bruno’s Catholic Church